Thursday, October 6, 2016

PEMBESTARIAN DAERAH JEMPOL & JELEBU MELIBATKAN 30 BUAH SEKOLAH DIWAKILI OLEH PENGETUA-PENGETUA KLUSTER DAN WAKIL PKG, TAHUN 2016

05 Oktober 2016 - SMK Bandar Baru Serting
     Pembestarian Daerah Jempol &  Jelebu melibatkan 30 buah sekolah diwakili oleh Pengetua-Pengetua Kluster dan wakil PKG. Dipengerusikan oleh Encik Anuar Bin Nordin (Ketua Sektor Unit Pengurusan Akademik & Peperiksaan, PPD Jempol Jelebu). Perkongsian Pintar Frog VLE, disampaikan oleh Puan Maziana Binti Osman (Guru ICT SMK Bandar Baru Serting)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan