Tuesday, April 11, 2017

AKTIVITI DI PSS SEMPENA MGGU PSS & ICT TAHUN 2017 - KAYA KATA, BAHASA ISTANA, TEKA BERAT BUKU, LITERASI MAKLUMAT TENTANG KELAPA SAWIT, TEKA SILANGKATA & WORD SEARCH

11 April 2017 - Pusat Sumber Sekolah (Wahana Pendeta)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan