Thursday, April 27, 2017

PERASMIAN JOM BACA BERSAMA UNTUK 10 MINIT & KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M) TAHUN 2017

27 April 2017 - Paroi , Negeri Sembilan
Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baru Serting (Wahana Pendeta) Johan PSS Sekolah Menengah Peringkat Negeri Sembilan Tahun 2017

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan