Monday, April 3, 2017

TITIPAN BICARA NOSTALGIA - ENCIK MAT DAH BIN OTHMAN (MANTAN GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM SMK BANDAR BARU SERTING) BERPINDAH KE SMK LUI BARAT ATAS KENAIKAN PANGKAT SEBAGAI GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID BERMULA APRIL 2017, TAHNIAH DARI WARGA SMK BANDAR BARU SERTING

03 April 2017 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan