Saturday, April 1, 2017

KOLABORATIF “ Shhhhh... imbas, lihat & dengar ” BERSAMA SMK RUSILA, MARANG TERENGGANU

01 April 2017 - Klana Resort Seremban, Negeri Sembilan
Tuan Haji Norazam Bin Haji Nayan, Pengetua SMK Bandar Baru Serting  bersama Cikgu Wan Rohana Binti Wan Mansor, Pengetua SMK Rusila, Marang Terengganu

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan