Saturday, April 9, 2011

LaDaP 3 - Pengguna dan Inventori

Ladap 3 berlangsung dengan jaya di Dewan Bestari pada  Sabtu, 9 April 2011. Bermula pada jam 8.15 pagi, sesi ladap kali ini dihadiri oleh guru dan juga kaki tangan  sokongan sekolah. Sesi pertama adalah 'Sembang Pagi' bersama Pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Kepenggunaan (kpdnkk) cawangan Kuala Pilah. Sesi penerangan tentang kepenggunaan telah disampaikan oleh En Zulkifli b Mat. Beliau menyentuh tentang hak pengguna, langkah-langkah untuk menjadi pengguna bijak dan juga menyentuh peranan kerajaan dalam memastikan pengguna di negara ini tidak ditindas dan jumlah subsidi yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk menstabilkan harga barang. Sesi soal jawab juga diadaakan. Selain itu pameran juga telah diadakan oleh pihak KPDNKK. Laman kpndkk boleh dilawati di sini

'Sembang Pagi' bersama En Zulkifli Mat
Antara pamplet yang diberikan percuma
Guru-guru lelaki yang turut hadir

Pengetua, guru dan staf sokongan mengunjungi pameran
Sesi kedua ladap iaitu Pengurusan Inventori bermula jam 10.15 pagi. Penceramah ialah En Hafeze dari SMK Taman Semarak. Sesi ini memfokuskan tentang pengurusan harta modal, inventori, stok, pelupusan dan surcaj. Beliau juga telah mengupas secara panjang lebar tentang penggunaan borang KewPa 2, 3...33, yang mula digunakan bagi aset yang diterima bermula pada 2007. Sesi 'berat' ini berakhir pada jam 12.20 tengah hari. 
Pada masa yang sama, satu majlis perpisahan telah diadakan untuk Puan Rosmaini Alias, yang akan bertukar ke SMK Bahau. Semoga beliau gembira di tempat kerja yang baru.

En Hafeze dari SMK Taman Semarak memberi taklimat
Tekun mendengar walaupun isinya 'berat'
Walaupun 'berat' tapi masih boleh tersenyum!
Puan Rosmaini menerima cendera hati daripada Kelab Staf

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan