Thursday, April 7, 2011

Mendekati Pengetua Baru SMKBBS 2011

Puan Norhayati Mat Nor
Masih belum terlambat bagi kami, warga sekolah mengalu-alukan kedatangan Tuan Pengetua yang baru iaitu Puan Norhayati Binti Mat Nor. Bermula sebagai guru biasa,  berkelulusan Kimia (Chemistry)  dan mula bertugas di SMJKC Chi Wen pada 1984.

Setelah hampir 14 tahun berkhidmat di SMJKC Chi Wen, pada 1998, beliau kemudian diberi kenaikan pangkat untuk menjawat tugas sebagai Ketua Bidang Sains Matematik di SMK Bahau. Berikutnya, kepercayaan terus diberikan kepada beliau  untuk menjalankan tugas  sebagai Penolong Kanan Kurikulum (PK1) di SMK Bahau 2, Mahsan.

Bermula pada 2008, beliau diamanahkan tugas sebagai Pengetua SMK Serting Hilir Kompleks. Mula bertugas di SMK Bandar Serting pada awal April 2011.

Cikgu......Selamat Datang ke SMK Bandar Baru Serting.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan