Tuesday, April 26, 2011

Mesyuarat Guru dan Kurikulum Kali ke-2

Mesyuarat tersebut telah berlangsung pada 26 April 2011, bermula jam 3.00 petang. Mesyuarat ini dipengerusikan kali pertama oleh  pengetua baru iaitu Puan Norhayati Mat Nor. Antara perkara yang perlu diambil perhatian ialah:

1. Sasaran GPS untuk PMR 2011 ialah 2.36 dan untuk SPM pula ialah 4.27. Perkara ini akan diperhalusi semasa mesyuarat bidang dan panitia masing-masing.
2. Dasar sekolah tidak akan berubah walaupun pengetua bertukar silih berganti.
3. Guru-guru yang menggunakan Pusat Sumber sekolah perlu ada bersama-sama pelajar.
4. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) untuk peperiksaan pertengahan tahun perlu dibuat.
5. Cara menulis buku rekod perlu mengikut prosedur yang telah ditetapkan.
6. "Pigeon hole' di luar bilik guru perlu diperkemaskan untuk mengelakkan pelajar masuk ke bilik guru.
7. Jadual kedatangan mesti berada di pejabat sebelum jam 9.00 pagi. Lengkapkan semua butiran pelajar
8. Banyak bahan yang berkait dengan dasar pendidikan seperti SKPM dan 1 Murid 1 Sukan sudah dimasukkan ke dalam folder teachers. Guru-guru boleh menyalin fail tersebut untuk rujukan.
9.Guru penasihat persatuan, badan beruniform dan sukan, perlu menyiapkan fail masing-masing.
10. Hari pengurusan inventori dan harta modal panitia akan diadakan pada satu tarikh yang akan ditentukan.

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 5.20 petang

Puan Norhayati mempengerusikan mesyuarat
Antara guru-guru yang hadir
Serius semasa bermesyuarat

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan