Wednesday, August 20, 2014

BENGKEL JAVA DAN STORY TELLING

19 - 22 Ogos 2014 - BTPN Negeri Sembilan
    Sedang dijalankan Bengkel Perkongsian Pintar Getting Started With Java Using Alice Dan Digital Story Telling Bersama Bahagian Teknologi Pendidikab Negeri (Btpn) Negeri Sembilan Port Dickson.Pelajar Didedahkan Dengan Softwafe Animasi Yang Menggunakan Watak Alice In Wonderland Dan Diubahsuai Watak Tersebut Menjadi Cerita Yang Lain.Terdiri daripada 6 jurulatih Sekolah Rendah dan Menengah
3 Orang pelajar SMKBBS

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan