Wednesday, August 13, 2014

UJIAN MENDENGAN PT3 BAHASA INGGERIS TAHUN 2014

13 Ogos 2014 - Rabu - Dewan Bestari SMKBBS
    Telah dijalankan Ujian Mendengan PT3 2014 bagi Bahasa Inggeris pada pagi ini di dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting.Selamat Menjawab.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan