Thursday, August 28, 2014

PROGRAM DEKAT DI MATA DEKAT DI HATI KERANA KAU PERMATA HATIKU

28 Ogos 2014 - Bilik Mesyuarat SMKBBS
     Telah diadakan pagi ini Program Dekat Di Mata Dekat Di Hati Kerana Kau Permata Hatiku bagi Kecemerlangan PT3,terima kasih kepada semua penjaga yang hadir.Program dianjurkan oleh Unit Kaunseling dan dirasmikan oleh Puan Zainon Bt Idris.


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan