Tuesday, August 19, 2014

SEMINAR FROG VLE PERINGKAT KEBANGSAAN

18 Ogos 2014 - USM Pulau Pinang
    Kontijen Frog VLE Negeri Sembilan ke Student Showcase & Seminar Pembelajaran Maya - VLE3S Peringkat Kebangsaan, 18-22 Ogos 2014 bertempat d USM, Pulau Pinang.Dua orang Pelajar adalah wakil dari SMK Bandar Baru Serting.Tahniah kepada semua.
Sebelun bertolak ke USM Pulau P
Anis dan Fatin Wakil SMKBBS


Klik Disini untuk lihat lagi gambar /Pengguna Telefon Pintar

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan