Tuesday, August 26, 2014

PROGRAM GERAKAN MEMBACA & PEMILIHAN TOKOH NILAM DAERAH

25 Ogos 2014 - PKG Pertang
     Telah diadakan Program Gerakan Membaca & Pemilihan Tokoh Nilam Peringkat Daerah Jempol Jelebu yang berlangsung di PKG Pertang.Wakil pelajar dari SMKBBS mendapat tempat kedua dalam program tersebut.Tahniah Cikgu Habsah dan pelajarnya Najiha.
Bergambar selepas ujian penulisan dan lisan
Naib Johan


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan