Wednesday, October 29, 2014

JAMUAN PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

29 Oktober 2014 - Kantin Sekolah SMKBBS
 Telah berlangsung majlis Jamuan Pengawas PSS sesi 2014 di kantin sekolah SMK Bandar Baru Serting dan penyampaian cenderahati kepada semua pengawas yang telah mmberi kerjasama dan komitmen yang baik sepanjang tahun 2014.Terima Kasih

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan