Thursday, October 2, 2014

KEMBARA ILMU - PELAJAR KATERING DAN PENYAJIAN

2 Oktober 2014 - Kolej Komuniti Jempol
   Seramai 22 orang pelajar dan 3 Guru pengiring telah bertolak ke Kolej Komuniti Jempol pada pagi bagi menghadiri bengkel pembuatan coklat dan donut.Majlis berakhir jam 2.00 petang.Terima asih kepada tenaga pengajar dari Kolej Komuniti serta gurun dan pelajar-pelajar yang dapat hadir dalam bengkel tersebut.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan