Tuesday, October 28, 2014

PROGRAM KUNJUNG KASIH CALON SPM 2014

28 Oktober 2014 - Pusat Sumber Sekolah SMK Bandar Baru Serting
      Pagi ini telah berlangsung satu Program Kunjung Kasih bagi calon-calon yang akan menduduki Sijil Pelajaran Malaysia bagi tahun 2014,seperti tahun sebelumnya kali ini SMK Bandar Baru Serting amat bertuah kerana dikunjungi oleh Tuan Abd Aziz Bin Adam pegawai Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan ditemani 2 orang pegawai dari Pejabat Pendidikan Daerah Jempol Jelebu.Terima Kasih Tuan.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan