Friday, October 10, 2014

PROGRAM ICT FROG VLE 3S

10 Oktober 2014 - Makmal MBM MBI
     Petang ini telah diadakan satu program ICT FROG VLE 3S yang disertai oleh 22 orang pelajar ,Pelajar yang telah dipilih menjadi DUTA FROG VLE iaitu Adik Anis Afiqah akan berkongsi ilmu dengan warga sekolah bagi memantapkan lagi penggunaan FROG VLE dalam PDP.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan