Friday, October 10, 2014

MAJLIS RESTU ILMU PT3 TAHUN 2014

10 Oktober 2014 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
     Pagi ini telah berlangsungnya Majlis Restu ilmu atau Izin Ilmu PT3 bagi pelajar tingkatan 3 SMK Bandar Baru Serting.Majlis diadakan dengan himpunan 111 orang pelajar tingkatan 3 yang akan menduduki peperiksaan sesi pertama perlaksanaan PT3 dan sebagai sokongan padu pihak sekolah kepada pelajar.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan