Friday, January 30, 2015

GOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN KOLAM SEMENANJUNG

30 Januari 2015 - Kolam Semenanjung SMK Bandar Baru Serting
      Pembersihan kolam semenanjung telah dijalankan bersama pelajar KHB Elektif Pertanian tingkatan 2 SMK Bandar Baru Serting. Kerja-kerja pembersihan di bawah pengawasan cCkgu Bakhri, Cikgu Azli dan Cikgu Nor Faridah ini telah dijalankan pada 30 Januari 2015 bermula jam 3.00 hingga 6.00 petang. Terima kasih dan syabas diucapkan kepada semua pelajar terlibat. Kolam semenanjung sedang dalam proses 'wajah baharu' dan kerja-kerja keceriaan akan disambung pada masa akan datang.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan