Wednesday, January 28, 2015

KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT DAERAH JEMPOL

28 Januari 2015 -  SMK Palong 2
     Berlangsungnya Kejohanan Merentas Desa Peringkat Daerah Jempol, yang diadakan di SMK Palong 2.  Ketiga-tiga wakil pelajar dari SMK Bandar Baru Serting ini layak untuk ke peringkat negeri.  Tahniah.
Hazim tempat ke 7 Lelaki 15
Fitri Nabila tempat ke 10 Perempuan 15
Farisha tempat ke 4 Perempuan 18


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan