Friday, January 16, 2015

MAJLIS PERPISAHAN CIKGU SHAIK ABD RAHIM BIN SHAIK AKBAR

16 Januari 2015 - Dewan bestari SMK Bandar Baru Serting
     Tahniah kepada Cikgu Shaik Abd Rahim Bin Shaik Akbar yang berpindah ke SMK Alam Beraja Palong Sebelas, dengan kenaikan pangkat sebagai Ketua Bidang Sains dan Matematik.  Beliau yang berkhidmat di SMK Bandar Baru Serting dari tahun 2007 hingga 2014.  Terima Kasih Cikgu.


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan