Friday, January 16, 2015

MAJLIS PELANCARAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN 1 MALAYSIA 2015 PERINGKAT DAERAH

15 Januari 2015 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
     Majlis telah disempurnakan oleh YB Senator Dato' Hj Salim Bin Sharif Ahli Dewan Negara.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan