Thursday, January 12, 2017

PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS (MBMMBI) TAHUN 2017

12 Januari 2017 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting
    Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) sudah memperkenalkan perkataan "Swafoto" bagi perkataan "Selfie"yang kita selalu guna selama ini. Ayuh, kita ubah kebiasaan itu. Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa.

Swafoto - gambar kendiri
Berswafoto - mengambil gambar kendiri
Menswafoto - perbuatan merakam gambar sendiri.

Jom guna Bahasa Melayu yg betul, indahnya bahasa kita.

Suri Teladan – Role Model

Jerayawara – Road Show

Latar Pentas – Back Drop

Gegantung – Bunting

Imej Tumpu – Highlight

Parkir – Parking

Pascanilai – Postmortem

Swafoto - Selfie

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan