Friday, January 6, 2017

MENYERTAI PERTANDINGAN SELFIE BERKUMPULAN " SELFIE GROUP BACK TO SCHOOL" FROGASIA TAHUN 2017

05 Januari 2017 - SMK Bandar Baru Serting
Menyertai pertandingan selfie group back to school dan boleh mengundi

  1.  Klik http://bit.ly/2iXcavI
  2.  Tekan like pada gambar spt gambar ini👇

Tarikh tutup pertandingan 6.1.2017

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan