Friday, January 6, 2017

PERKONGSIAN RBT & ASK SERTA UJIAN SARINGAN PEMILIHAN PELAJAR TINGKATAN 1 ASK BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2017

05 Januari 2017 - Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
Taklimat RBT & ASK

05 Januari 2017 - Ujian Saringan 1 di Makmal EPU 1

06 Januari 2017 - Ujian Saringan 2 di Makmal EPU 1

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan