Monday, January 9, 2017

BENGKEL HUB GURU ADVOKASI (MODUL PIE & INSTALLATION FROG APPLICATION)

07 Januari 2017 - Pusat Kegiatan Guru Bahau
      Melibatkan penyertaan sukarela dari guru SMK Bandar Baru Serting dan sekolah-sekolah dalam daerah Jempol seramai 30 orang. Disampaikan oleh En Mohd Hafidz Bin Zaidi konsultan frogasia.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan