Monday, January 23, 2017

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN GURU - FROG VLE - TAHUN 2017

21 Januari 2017 - Makmal EPU 1 SMK Bandar Baru Serting
Penceramah dan fasilitator

  1. Encik Ahmad Yusri Bin Yusoff (BTPNNS)
  2. Puan Norlida Akmar Binti Abd Aziz (PKG Ampangan)


No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan