Wednesday, September 24, 2014

BENGKEL HANDS ON SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

24 September 2014 - Makmal MBM MBI SMK Bandar Baru Serting
     Bengkel Hands On Guru Admin bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) untuk pengisian lengkap data berkaitan kehadiran murid Negeri Sembilan tahun 2014.Bengkel anjuran PKG Bahau ini bermula seawal jam 8.00 pagi di makmal komputer SMK Bandar Baru Serting.Tahniah kepada semua guru yang hadir.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan