Tuesday, September 9, 2014

PEMANTAUAN PBS JEMAAH NAZIR KEBANGSAAN (JNJK)

08 - 09 September 2014 - Bilik Mesyuarat SMKBBS
           Alhamdulillah akhirnya tibalah giliran SMK Bandar Baru Serting untuk dipantau oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kebangsaan.Pada 8 September 2014, seawal jam 7.30 pagi, Jemaah Nazir mula memasuki kawasan sekolah dan memulakan tugas. Mereka berkampung sehingga 9 September 2014. Pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih diatas tunjuk ajar dan kerjasama kedua belah pihak dalam menjayakan pemantauan ini.Tahniah

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan