Tuesday, September 23, 2014

PROGRAM PEMBANGUNAN JATI DIRI

23 September 2014 -Dewan Bestari SMK Bandar Baru Serting
   Telah berlangsung satu Program Pembangunan Jati Diri bagi 41 orang pelajar terdiri daripada Tingkatan 1 2 dan 4.Penceramah jemputan En Syazwan Sobri dan barisan fasilitator dari KUIH (Kolej Universiti Islam Melaka).Terima Kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan