Wednesday, September 24, 2014

PERTANDINGAN BICARA BERIRAMA PERINGKAT NEGERI

24 September 2014 - SMK Bukit Kepayang
         Pertandingan Bicara Berirama Peringkat Negeri di SMK Bukit Kepayang.Seramai 18 org pelajar perempuan daripada 2 a dan 12 orang pelajar perempuan daripada 1a terlibat.Doakan kejayaan kami dan permudahkan urusan kami serta selamat perjalanan kami.No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan