Wednesday, September 17, 2014

SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN & KARNIVAL SEJARAH 2014

12 September 2014 - SMK Bandar Baru Serting
OBJEKTIF :
1.Memupuk semangat cintakan negara.
2.Melahirkan pelajar-pelajar yang bertanggungjawab 
serta mempunyai nilai-nilai patriotisme yang tinggi.
3.Mendidik pelajar menghargai jasa-jasa pejuang- 
pejuang kemerdekaan dan pemimpin-pemimpin negara

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan