Monday, September 22, 2014

PROGRAM GERAKAN TABIAT MEMBACA

22 - 26 September 2014 - BTPN Negeri Sembilan
    Program Gerakan Tabiat membaca dan Pemilihan Tokoh NILAM Peringkat Negeri Sembilan,Salah seorang pelajar Najihah bt Bahudin mewakili SMK Bandar Baru Serting ke acara tersebut
Najihah

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan