Wednesday, August 17, 2016

PEMANTAUAN PROGRAM DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (DSKP) ASAS SAINS KOMPUTER (ASK) , ENCIK ANUAR BIN NORDIN, KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JEMPOL & JELEBU TAHUN 2016

17 Ogos 2016 - SMK Bandar Baru Serting

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan