Wednesday, August 10, 2016

PESTA MUZIK SEKOLAH SEKOLAH RENDAH & SEKOLAH MENENGAH PERINGKAT DAERAH JEMPOL & JELEBU TAHUN 2016

10 Ogos 2016 - Kompleks Rakan Muda Jempol
Fakhira Izzati Bt Kamrulsaman dari SMK Bandar Baru Serting (Naib Johan)
Kumpulan Caklempong & Pacek SMK Bandar Baru Serting (Johan)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan