Monday, August 15, 2016

SIMPOSIUM GURU PENASIHAT KELAB DOKTOR MUDA KALI KE-3 PERINGKAT KEBANGSAAN 2016 " : GURU PEMACU KELESTARIAN KELAB DOKTOR MUDA "

12 - 14 Ogos 2016 - Hotel Seri Iskandar, Perak Tengah.
     Kerjasama Bersama Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan dan Kelab Doktor Muda (SMK Bandar Baru Serting)

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan