Friday, November 28, 2014

JAMUAN PERPISAHAN 5 ARIF

27 November 2014 - Cafe Biduanda SMK Bandar Baru Serting
    Jamuan perpisahan pelajar 5 Arif (Katering & Penyajian), bersama Tuan Pengetua dan Guru-guru yang mengajar kelas meraka.  Selamat Maju Jaya kepada semua.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan