Wednesday, November 26, 2014

JAMUAN PERPISAHAN TINGKATAN 5 ABRAR

25 November 2014 - Kantin SMK Bandar Baru Serting
     Jamuan perpisahan yang dianjurkan oleh pelajar dan guru kelas tingkatan 5 Abrar, semua guru yang mengajar dan Tuan Pengetua diiringi Penolong Kanan Pentadbiran turut hadir memeriahkan lagi majlis.  Terima kasih

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan