Thursday, November 13, 2014

SESI PEMBELAJARAN MAYA BERSAMA DUTA FROG VLE FASA 4

12 November 2014 - Rabu
     Satu sesi pembelajaran secara maya fasa 4 yang diadakan pada jam 2.00 petang bertempat makmal MBM MBI SMK Bandar Baru Serting.Tenaga pengajar adalah dari 2 orang pelajar yang dilantik sebagai duta FROG VLE.Aplikasi yang didedahkan adalah POWTOON untuk menghasilkan animasi.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan