Thursday, November 13, 2014

MESYUARAT PENYELARASAN PEMBANGUNAN JPNNS & PPDJJ

13 November 2014 - Bilik Mesyuarat SMK Bandar Baru Serting
     Mesyuarat Penyelarasan Pembangunan JPNNS & PPDJJ diadakan di Bilik Mesyuarat SMK Bandar Baru Serting.Pegawai dari JPN Negeri Sembilan En Rohade Bin Salim dan En Zaki dari PPDJJ serta wakil sekolah Daerah Jempol mendengar taklimat tersebut.En Rohade juga melakukan sedikit lawatan ke sekitar sekolah.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan