Tuesday, November 25, 2014

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN OPPM

25 November 2014 - Bilik Mesyuarat SMKBBS
     Latihan dalam perkhidmatan bertajuk OPPM yang disampainkan oleh Tuan Ezaiddin Bin Hussain Pengetua SMK Seri Pepatih, dihadiri oleh barisan guru dari SMK Bandar Baru Serting bermula seawal jam 9.00 pagi ini.  Terima kasih kepada semua yang hadir.
Tuan Ezaiddin Bin Hussain Pengetua SMK Seri Pepatih

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan