Tuesday, November 4, 2014

PELANCARAN KEM MEMBACA 1 MALAYSIA (KM1M)

4 November 2014 - Anjung Khadijah SMK Bandar Baru Serting
     Pagi ini berlangsungnya Program Gerakan Tabiat Membaca  iaitu Kem Membaca 1 Malaysia (KM1M).Salah satu aktiviti utama Kementerian Pendidikan Malaysia yang diurus setiakan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP).Program ini bertujuan membina tabiat membaca dalam kalangan murid sekolah dan sebagai pemangkin kepada proses pembelajaran sepanjang hayat.Pelancaran telah disempurnakan oleh Pn Zainon Bt Idris Penolong Kanan Pentadbiran SMK Bandar Baru Serting.Terima Kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini bermula 4 hingga 6 November 2014.

No comments :

Post a Comment

Penafian: Kerajaan Malaysia dan SMK bandar Baru Serting adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari portal ini.

Copyright © 2016 Portal Rasmi SMK Bandar Baru Serting.Dilarang mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan portal ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengetua SMK Bandar Baru Serting.

All Rights Reserved

icomygov icomampu icojpa icospa ico 1malaysia icogovuc icomsc4 icohrmis icointan